Nyheter
Seminar under Arendalsuka: Skal religionsfrihet trumfe kvinners rettigheter også i framtiden?
(17.07.2016) - : Religiøse samfunns rett til å styre selv kan krasje med andre rettigheter som likestilling og kvinners rettigheter. Fram til nå har ...

Høstens aktiviteter i STL
(05.07.2016) - : STL står for en rekke arrangementer i 20-årsjubileumsåret. Her er en oversikt over kommende aktiviteter høsten 2016, samt andre STL-nyheter. ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Seminar 16.-18. august: Religions- og livssynsdialog i Norge
(15.06.2016): Det er i år 25 år siden den organiserte religions- og livssynsdialogen i Norge begynte, der representanter for de fleste tros- og ...

Mangfoldsperspektivet rundt markeringen av 22. juli
(09.08.2016): Etter katastrofen 22. juli for fem år siden inntrådte automatikken i styrende organer for hvordan offentlige sorgreaksjonene skulle ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39/40 (tel)
23 08 13 01 (fax)
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter