Nyheter
Ny lov om tros- og livssynssamfunn
(22.12.2017) - :

STL har svart på Kulturdepartementets høring om ny tros- og livssynslov. – Det har vært et spennende og krevende arbeid og samle ...

Halvårlig nyhetsbrev høst 2017
(21.12.2017) - :

Det lenge varslede forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn ble sendt på høring i slutten av september. Lovforslaget har ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Nye søknadsfrister
(22.11.2017): Tilskudd til lokale dialogtiltak

STL forvalter en støtteordning for lokale dialogtiltak fra Kulturdepartementet (KUD). For å ...

Å leve med tro og livssyn i Norge
(01.12.2016):

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter