Nyheter
Tros- og livssynsseminar for unge 21.-22. oktober
(14.09.2016) - : Hva kan man gjøre for å få medias oppmerksomhet - og hvordan bruke sosiale medier på en smart måte? Hvordan delta i samfunnsdebatten som ...

Konferanse om religions- og livssynsbetjening i offentlige institusjoner 25. oktober
(02.09.2016) - : Tirsdag 25. oktober kl. 9-16.30 inviterer vi til konferansen "Chaplaincy på norsk". Temaet er religions- og livssynsbetjening i ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Kommende aktiviteter og politisk fokus for STL
(23.09.2016): Nyheter fra Samarbeidsrådet:

Frokostmøter i oktober, november og desember

Vi arrangerer frokostmøter 19. oktober, 24. ...

Mangfoldsperspektivet rundt markeringen av 22. juli
(09.08.2016): Etter katastrofen 22. juli for fem år siden inntrådte automatikken i styrende organer for hvordan offentlige sorgreaksjonene skulle ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39/40 (tel)
23 08 13 01 (fax)
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter