Nyheter
Innlegg fagseminar "En livssynslov til besvær?"
(08.03.2018) - :

Fikk du ikke med deg fagseminaret «En livssynslov til besvær: Lar særstilling og likebehandling seg kombinere?». Eller vil du ...

Uttalelse i forbindelse med opptak av nye medlemmer med observatørstatus i STL
(01.03.2018) - :

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon som arbeider for å fremme gjensidig respekt og ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Chaplaincy på norsk 2018
(06.02.2018):

"Chaplaincy på norsk"-konferansen ble arrangert på nytt 1. februar 2018, som en oppfølging av konferansen i 2016: ...

Politisk plattform 2018
(30.01.2018):

«Regjeringen vil føre en helhetlig og aktiv tros- og livssynspolitikk med respekt for de ulike livssynssamfunns egenart og med ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter