Nyheter
(U)likhet for loven?
(19.10.2017) - :

STL inviterer til frokostseminar:

Regjeringen har presentert utkast til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Den nye ...

Alle skal med!
(29.09.2017) - : «Når samfunnet skal bygges, må alle bidra.

For mer enn tjue år siden samlet en mangfoldig gjeng av representanter for ulike ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Nye søknadsfrister
(22.11.2017): Tilskudd til lokale dialogtiltak

STL forvalter en støtteordning for lokale dialogtiltak fra Kulturdepartementet (KUD). For å ...

Å leve med tro og livssyn i Norge
(01.12.2016):

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter