Symbol Dialogplakat

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Basert på våre erfaringer med dialog i 15 år

Dialogplakat og -veileder

Hvordan kan en organisasjon bli mer dialogisk – og hvordan kan dette bidra til en bedre oppgaveløsning? Dette har vært underliggende spørsmål i et prosjekt som Arbeidsforskningsinstituttet har utført for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

De gode rådene dette arbeidet har munnet ut i deles nå med resten av samfunnet.

LES OGSÅ: STL vil hjelpe Støre til ekte dialogBakgrunn
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) engasjerte i 2010 Helge Svare, filosof ved Arbeidsforskningsinstituttet, til å gjennomføre et forsknings- og utviklingsprosjekt om STL som dialogisk organisasjon. Sentrale spørsmål i den forbindelse var:

  • Hva slags dialogforståelse bygger STL sin virksomhet på?
  • Hvordan tilrettelegges dialogen(e) i praksis?
  • I hvilken grad oppleves dialogen som et hensiktsmessig virkemiddel til å løse organisasjonens oppgaver?
  • I hvilken grad oppstår det i det dialogiske arbeidet problemer eller utfordringer som fremdeles er uløste, eller der dagens løsninger ennå ikke oppfattes som gode nok?
  • Hvordan kan disse utfordringene møtes?

For å få svar på spørsmålene var Svare til stede som observatør på flere rådsmøter, samt at han intervjuet flere av rådets representanter. Prosjektet så på hva som er en optimal dialogisk involvering i forhold til de oppgaver STL skal løse, samt dialogiske utfordringer knyttet til uilke forståelser av dialog.

Les mer