Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Nyheter fra samarbeidsrådet

Nyhetsarkiv


(11.10.2016) - STLs innspill til SVs arbeidsprogram
(14.09.2016) - Tros- og livssynsseminar for unge 21.-22. oktober
(02.09.2016) - Konferanse om religions- og livssynsbetjening i offentlige institusjoner 25. oktober
(26.09.2016) - Invitasjon Frokostseminarer høst 2016
(21.09.2016) - Høringssvar om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke
(20.09.2016) - Fra anerkjennelse av mangfold til forventninger om en helhetlig politikk
(05.07.2016) - Høstens aktiviteter i STL
(17.07.2016) - Seminar under Arendalsuka: Skal religionsfrihet trumfe kvinners rettigheter også i framtiden?
(01.07.2016) - STL gjennom 20 år
(06.04.2016) - - Vi må dyrke uenighetsfellesskapet
(23.04.2016) - Det er ikke religionene som er trusselen
(02.05.2016) - Gjestebud 30.-31. mai: Trosfrihet under press og Politikk for mangfold
(04.05.2016) - Conference May 20: Religion and Development: Dialogue on Gender, Rights, and Sensitive Issues
(21.03.2016) - Seminar lørdag 23. april: Truer religionene verdens beste land å bo i?
(04.04.2016) - Høring om religiøs ekstremisme: - Usunn teologi og destruktive holdninger må imøtegås
(30.03.2016) - STLs årsrapport: Bekjempelse av ekstremisme, gjestebud på Slottet og tros- og livssynspolitikk
(17.03.2016) - – Finansiering av tro og livssyn handler om at man vil ha et pluralistisk samfunn
(18.03.2016) - Tros- og livssynssamfunn bidrar til opplæring i demokrati
(11.03.2016) - STLs innspill til lovendringene som gjør Den norske kirke til eget rettssubjekt
(07.03.2016) - Nytt fra STL: Ny dialoggruppe, medietreningskurs og reaksjoner på Storhaug-utspill