Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Nyheter fra samarbeidsrådet

Nyhetsarkiv


(03.03.2016) - Nye kriterier for medlemskap i STL
(05.02.2016) - Imam overrakte kake til kulturministeren og markerte at alle må behandles som førsterangs borgere
(01.02.2016) - Nytt fra STL: 20-årsjubileum, tros- og livssynsinformasjon til flyktninger og ny arbeidende styreleder
(19.11.2015) - STL: – Forslaget om å endre loven om trossamfunn ekskluderer minoritetene
(23.12.2015) - Stillingsutlysning: 3 måneders prosjekt om utvikling av informasjonsmateriell til mottaksapparatet for flyktninger
(03.11.2015) - Søke støtte til dialogarbeid? Husk fristen 30. november!
(21.10.2015) - Talte til kongeparet under tros- og livssyns-gjestebud
(13.10.2015) - Nye retningslinjer for tilskudd til lokalt dialogarbeid
(25.09.2015) - Kongeparet inviterer STL til Gjestebud – et møte i tro og livssyn
(05.10.2015) - STL går imot lovendring om tros- og livssynstilskudd etter at boplikten for prester er fjernet
(25.08.2015) - Konferanse for unge i tros- og livssynssamfunn 18.-19. september
(13.08.2015) - Ja, vi trenger debatt om religion, men aller mest trenger vi at flere deltar i politiske prosesser
(22.06.2015) - Konferanse 2. september: Ekstremisme i klasserommet – hva kan skolen gjøre?
(29.06.2015) - Debatt 14. august: Hvordan bekjemper tros- og livssynssamfunnene ekstremisme?
(02.06.2015) - Alle midler til dialogarbeid for 2015 er utdelt
(10.04.2015) - Liv Mørland fikk STLs Dialogpris
(28.03.2015) - Seminar om ekstremismens gamle ansikter og nye løsninger
(18.03.2015) - Ny prosjektleder i STL skal lage ekstremismekonferanse
(12.03.2015) - Gledelige begivenheter og tros- og livssynsutfordringer for STL i 2014
(06.03.2015) - Velkommen til STLs Gjestebud med professor Tariq Ramadan 9. april!