Symbol Uttalelser

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Hva mener STL?

STL er en viktig høringsinstans når regjeringen sender ut lovforslag som berører tros- og livssynssamfunnenes virksomhet. STLs uttalelser baserer seg på enstemmighet i Rådet, og vil ofte være resultat av en konsensusbasert beslutningsprosess der vi søker et felles grunnlag for våre uttalelser.

Det er også tradisjon for at STL gir uttalelser om saker der vi ser at tros- og livssynsmessige forskjeller blir brukt som grunnlag for å fremme fordommer og fremmedfrykt. I venstremenyen finner du våre uttalelser og høringssvar sortert etter årstall.