Symbol Dialog

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Dialog - støtte og utvikling

I STL er dialog en viktig metode for samarbeid og økt forståelse. Vi koordinerer et nettverkt av lokale dialogtiltak rundt om i Norge, og driver faglig utvikling av egen dialogpraksis i rådet. STL administrerer også en tilskuddsordning for støtte til lokale dialogtiltak.

Dialogmetoder
I 2011 publiserte STL en Dialogplakat om god dialog, basert på rådets egne dialogerfaringer. Gå til Dialogplakaten...

Lokal dialog
STL startet høsten 2006 prosjektet "lokale religions- og livssynsmøter". Prosjektet styrket det lokale samarbeidet mellom tros- og livssynssamfunn, med fokus på tros- og livssynspolitisk arbeid og dialogsamtaler.

Rapport om STL som dialogorganisasjon, skrevet av forsker og filosof Helge Svare.

Tilskudd og bistand til lokal dialog
Fra 2008 har Kulturdepartementet bevilget 400 000 kroner årlig i tilskudd til lokale dialogprosjekter med sikte på å skape lokale dialogfora i de største byene i Norge. STL administrerer ordningen for lokale dialogprosjekter/-fora og vurderer søknadene basert på retningslinjer for tilskudd til lokale dialoger (se under).

Det er idag etablert ulike lokale samarbeidsformer mellom tros- og livssynssamfunn, eller representanter for disse. Noen av disse har fått økonomisk støtte av STL, mens andre har mottatt annen veiledning og bistand. I menyen til venstre finnes en oversikt over samarbeid (som råd, forum, kontaktnettverk m.m.) som har fått støtte fra STL.

Nasjonalt seminar om lokal dialog i november
Seminaret vil inspirere til lokal dialog, gi ny motivasjon og bidra til kapasitetsbygging og erfaringsutveksling. Les mer om dialogseminaret...

Nyttige ressurser for deg som vil arbeide med lokal dialog: