Symbol Stat og kirke

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Staten og Den norske kirke

STLs arbeid med forholdet mellom Staten og Den norske kirke (Dnk) begynte for alvor i kjølvannet av Gjønnes-utvalgets utredning om dette i 2006. I den forbindelse kom STL fram til en uttalelse som sa at daværende relasjon mellom Staten og Dnk måtte endres, men konkretiserte ikke hva slags relasjon som var ønskelig.

Siden har forholdet mellom stat og kirke vært et viktig fokus for STL. Under kan du lese STLs høringsuttalelser om dette og relaterte tros- og livssynspolitiske saker.