Symbol Skolen

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Skolen

STLs livssynspolitiske arbeid i forhold til skolen har fokusert på å ivareta at Religion, livssyn og etikkfaget i skolen (tidligere KRL-faget) ikke bryter med FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskommisjon.

I arbeidet med skolen har også STL engasjert seg i arbeidet som gjøres i Bostadutvalget, særlig med henblikk på Bostadutvalgets arbeid med ny formålsformulering for opplæringen.

Til sist handler STLs arbeid i forhold til skolen å formidle kunnskap fra tros- og livssynssamfunnene selv om deres egen tro og virksomhet. Gjennom La oss gå et stykke vei sammen kan lærere og andre interesserte blir bedre kjent med tros- og livssynsmangfoldet i Norge gjennom trossamfunnenes egne representanter. Dessuten formidler STL menneskebøker til undervisning i RLE-faget. Menneskebøker er et opplegg der man kan leie en levende bok, som for eksempel en jøde eller muslim, og spørre denne spørsmål om hva han eller hun tror på.