Symbol Samarbeid

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Andre engasjementer

STL bidrar med valgte styrerepresentanter i Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Der STL blir spurt, og STL finner det hensiktsmessig, vil STL stille sin kompetanse til rådighet i andre relevant styrer, fora, arbeidsgrupper mv.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ivaretar dessuten samordningsoppgaver mellom myndighetene og tros- og livssynssamfunnene der dette er naturlig.