Symbol Samarbeid

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

HL-senteret

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter på Holocaust og andre folkemord og livssynsminoriteters vilkår i moderne samfunn.

STL ønsker å ivareta HL-senterets perspektiv på tros- og livssynsminoriteter i Norge, historisk og i nåtid. STL har rett til å oppnevnt en representant i HL-senterets styre for en treårsperiode.

Bente Sandvig (Human-Etisk Forbund) representerer STL i styret, mens Marta Bivand Erdal (Oslo Katolske Bispedømme)er vararepresentant.

Les mer på HL-senterets nettside.