Symbol Samarbeid

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Oslokoalisjonen

Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet er en viktig plattform i det internasjonale arbeidet for tros- og livssynsfrihet. STL har tre representanter i styret i Oslokoalisjonen.

  • Are Svendsen (Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige)
    • vara: Egil Lothe (Buddhistforbundet)
  • Shoaib Sultan (Islamsk Råd Norge)
    • vara: (Ikke valgt)
  • Ingunn Folkestad Breistein (Norges Kristne Råd)
    • vara: Dag Nygård (Norges Kristne Råd)
Gå til Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihets nettside.

Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet har i gjennom de siste årene jobbet med å lage etiske retningslinjer for misjon. I prosjektgruppen for dette arbeidet sitter Gard Lindseth (Dnk v/ Mellomkirkelig råd), Egil Lothe (Buddhistforbundet) og Dag Nygård (Norges Kristne Råd).

Et utkast til retningslinjer for misjon, såkalte "Codes of conduct", er utarbeidet av Oslokoalisjonen. I forbindelse med utkastet er det laget noen relevante case knyttet til problemstillinger omkring menneskerettigheter og misjon som det kan være nyttig å vurdere opp imot foreslåtte retningslinjer. Les casene.