Symbol Samarbeid

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Departementet

Kulturdepartementet og STL har siden 2006 hatt halvårlige møter der STL har hatt mulighet til å fremme sine synspunkter på ulike tros- og livssynspolitiske saker.

Møtene gir også mulighet for STLs medlemsorganisasjoner å fremme sine saker og til å drøfte ulike problemstillinger med departementet.