Symbol Arbeidsutvalget

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Arbeidsutvalget

Mange av Samarbeidsrådets løpende oppgaver er delegert til Arbeidsutvalget (AU).

Representanter til AU velges av Årsmøtet for to år av gangen. I AU er også leder av Samarbeidsrådet representert.

Arbeidsutvalget møtes ca. én gang i måneden. Under følger en liste over medlemmer i AU.Medlemmer i Arbeidsutvalget:

Britt Strandlie Thoresen (Baha'í-samfunnet i Norge), rådsleder: brittst@broadpark.no
Valgt inn for perioden 2017-2019.

Lars-Petter Helgestad (Human-Etisk Forbund): lars-petter.helgestad@human.no
Valgt inn for perioden 2016-2018.

Berit Hagen Agøy (Den norske kirke v/Mellomkirkelig Råd): berit.hagen.agoy@kirken.no
Valgt inn for perioden 2017-2019.

Kristine Høiland (Kristensamfunnet): krishoei@online.no
Valgt inn for perioden 2017-2019.

Varamedlem - Øystein Amundsen (Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige): oa@vikenfiber.no   
Valgt inn for perioden 2017-2018.

Finn kontaktinfo til de øvrige rådsrepresentantene her.