Symbol Arbeidsutvalget

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Styret

Mange av Samarbeidsrådets løpende oppgaver er delegert til styret.

Representanter til styret velges av årsmøtet for to år av gangen. I styret er også leder av Samarbeidsrådet representert.

Styret møtes ca. én gang i måneden. Under følger en liste over medlemmer i styret.Medlemmer i Styret:

Britt Strandlie Thoresen (Baha'í-samfunnet i Norge), rådsleder: brittst@broadpark.no
Valgt inn for perioden 2017-2019.

Berit Hagen Agøy (Den norske kirke v/Mellomkirkelig Råd): berit.hagen.agoy@kirken.no
Valgt inn for perioden 2017-2019.

Kristine Høiland (Kristensamfunnet): krishoei@online.no
Valgt inn for perioden 2017-2019.

Egil Lothe(Buddhistforbundet): egil.lothe@buddhistforbundet.no
Valgt inn for perioden 2018-2020.

Elisabeth Malting (Det Mosaiske Trossamfund): adm@dmt.oslo.no
Valgt inn for perioden 2018-2020.

Varamedlem - Lars-Petter Helgestad (Human-Etisk Forbund): lars-petter.helgestad@human.no
Valgt inn for perioden 2018-2019.

Finn kontaktinfo til de øvrige rådsrepresentantene her.