Symbol Arbeidsutvalget

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Arbeidsutvalget

Mange av Samarbeidsrådets løpende oppgaver er delegert til Arbeidsutvalget (AU).

Representanter til AU velges av Årsmøtet for to år av gangen. I AU er også leder av Samarbeidsrådet representert.

Arbeidsutvalget møtes ca. én gang i måneden. Under følger en liste over medlemmer i AU.Medlemmer i Arbeidsutvalget:

Ingrid Rosendorf Joys (Den katolske kirke), rådsleder: ingrid.rosendorf.joys@trooglivssyn.no
Valgt inn for perioden 2015-2017.

Lars-Petter Helgestad (Human-Etisk Forbund), nestleder: lars-petter.helgestad@human.no
Valgt inn for perioden 2016-2018.

Knut Refsdal (Norges Kristne Råd): knut.refsdal@norkr.no
Valgt inn for perioden 2015-2017.

Surinder Nath Joshi (Sanatan Mandir Sabha): s.n.joshi@uv.uio.no
Valgt inn for perioden 2015-2017.

Ghulam Abbas (Islamsk Råd Norge): abbas71@gmail.com   
Valgt inn for perioden 2016-2018.

Finn kontaktinfo til de øvrige rådsrepresentantene her.