Symbol Om oss

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Hva gjør STL?

Hovedoppgaven for Samarbeidsrådet er å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn, samt arbeide for likebehandling av religions- og livssynssamfunn i Norge.

STL har en viktig religionspolitisk rolle, og bidrar jevnlig med høringssvar til lovforslag som berører tros- og livssynssamfunnenes virke.

STLs øverste organ er Rådet, der to medlemmer av hver av de 14 medlemssamfunnene i Rådet møtes. Noen av Rådets oppgaver er delegert Arbeidsutvalget, mens sekretariatet driver den daglige virksomheten til STL.

Medlemssamfunnene våre finnes i ned-trekksmenyen øverst til høyre på nettsiden, og på siden med rådsmedlemmene.

Leder velges av Rådsmøtet for en periode på to år, og kan gjenvelges én gang.

Ledere:

1996-1999  Dag Nygård  (Frikirkerådet/Nye Norges Kristne Råd)
1999-2003  Egil Lothe  (Buddhistforbundet)
2003-2007  Jan Benjamin Rødner  (Det Mosaiske Trossamfund)
2007-2011  Bente Sandvig  (Human-Etisk Forbund)
2011-2015  Espen Lynne Amundsen

 (Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige)

2015-2017      Ingrid Rosendorf Joys   (Oslo katolske bispedømme)

2017 - d.d.      Britt Strandlie Thoresen (Bahá'í-samfunnet i Norge)

 

Rapport om STL som dialogorganisasjon, av forsker og filosof Helge Svare.