Symbol Mat

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Mat, tro og livssyn

I dagens flerreligiøse Norge er mat et viktig uttrykk for religiøs tilhørighet. For noen innebærer dette forbud mot visse typer mat og drikke, mens for andre betyr det påbud om faste eller ulike kostholdsregler for hverdager og høytidsdager. Disse reglene er ofte ukjent for andre.

Mange offentlige institusjoner har etter hvert blitt flinke til å tilby et bredt utvalg av måltider tilpasset ulike helsemessige matrestriksjoner. Tros- og livssynsmessige kostholdsrestriksjoner derimot, tas det sjeldent hensyn til. Dette gjelder også opplysninger om tilsetningsstoffer av dyr (som regel svin) som ikke kan spises av tros- eller livssynsmessige årsaker. Produsenter er idag ikke forpliktet til å gi opplysninger om tilsetningsstoffene innholder svin. Dette gjør at diskrimineringslovens intensjon ikke blir ivaretatt fullt ut.

Ved å følge lenkene til de ulike samfunnene nedenfor, kan du få vite mer om de matreglene som gjelder for hvert enkelt av dem. Hvis man er usikker, er vår anbefaling å tilby et godt vegetarkosthold.


TROSSAMFUNNENES NETTSIDER OM MAT:

Baha'i-samfunnet
Les mer om baha'i troens retningslinjer for mat og kosthold.

Buddhistforbundet
Les om hva som kan få en buddhist til å velge å bli vegetarianer

Det Mosaiske Trossamfund
Les mer om hva Kosher mat er.

Islamsk Råd Norge 
IRN har en halalmatgruppe som jobber for å tilrettelegge halalmat for muslimer i Norge. På deres sider, finner du andre relevante linker om tema. Bla deg godt nedover på sidene så finner du mer informasjon. Videre har Den Islamske Informasjonsforeningen (DIFF) gitt ut brosjyren Islam og mat - en praktisk veiledning som går an å bestille.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Medlemmene velger å avstå fra alkohol og tobakk samt kaffe og te.

Gurdwara Sri Nanak Dev Ji
Det finnes stor variasjon blant sikher i Norge når det gjelder kostholdsregler.En del sikher unngår å spise halal mat, mens andre velger gjerne vegetarmat. Ellers spiser mange sikher det som er vanlig  å spise i Norge.

Nye Norges Kristne Råd
Relevant for adventistene som vanligvis er vegetarianere av helsemessige eller økologiske grunner

Oslo Katolske Bispedømme

Den enkelte må få anledning til å forklare sitt forhold til faste og kosthold

Sanatan Mandir Sabha, Norway

Mange hinduer er vegetarianere. Noen følger egne fasterutiner.

Den norske Kirke
Ingen trosbaserte kostholdsrestriksjoner eller påbud

Holistisk Forbund

Ingen livssynsbaserte kostholdsrestriksjoner eller påbud

Human-Etisk Forbund

Ingen livssynsbaserte kostholdsrestriksjoner eller påbud
 

 

Mat tro og livssyn er en praktisk veileder for offentlige institusjoner og andre som tilbyr matservering.