Symbol Relevante linker

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Relevante linker til kunnskap om

religion og livssyn

Hellige tekster er en omfattende samling av verdens hellige skrifter oversatt til engelsk. Her finnes alt fra gamle religioners tekster; Taoisme, Confucianisme og Zoroastrianisme til skrifter fra yngre religioner som Baha'i troen og Sikhismen.

RLnett drives av RLE-nettverket som arbeider med kompetanseutvikling i religion, livssyn og etikkfaget. På siden ligger spennende og relevante artikler om religion og livssyn i dagens Norge.

HL-senteret gir på sine sider en kort innføring i religionsbegrepet og korte innføringer til ulike tros- eller livssynstradisjoner.

Statistisk Sentralbyrå har statistikk over medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har en temaside om religion i Norge på sitt nettsted. Her gis det en enkel innføring i de store verdensreligionene i Norge.  

I samme verden er en lærebok i religion og livssyn i videregående skole. I samme verden har en egen nettside med nyttige ressurser for deg som vil vite mer om religions- og livssynsmangfoldet i Norge.

Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet er en viktig plattform i det internasjonale arbeidet for tros- og livssynsfrihet. STL har tre representanter i styret i Oslokoalisjonen.