Symbol RLE-faget

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

KRLE-faget

STL har siden opprettelsen i 1996 arbeidet for at religions- og livssynsfaget i skolen skal være i overensstemmelse med FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

Staten og det daværende religionsfaget Kristendom, religion og livssyn ble i juni 2007 dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstol for ikke i tilstrekkelig grad ta hensyn til foreldres religiøse og filosofiske overbevisning. KRL-faget er tidligere dømt av FNs menneskerettighetskomite for brudd på Artikkel 18(4) om trosfrihet.

På grunn av dommen mot KRL-faget ble fagets navn endret til Religion, livssyn og etikk, samt tilknyttet opplæringslov i 2008. For skoleåret 2008/2009 ble det ny læreplan i faget Religion, livssyn og etikk.

I september 2014 la regjeringen fram forslag til endringer i RLE-faget.Ifølge forslaget som ble sendt ut på høring, skulle navnet på faget endres fra RLE til KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), og at «om lag halvparten» av undervisningstiden i faget skal vies kristendomsundervisning. STL, i likhet med en rekke andre aktører, gikk imot forslaget, men endringene ble likevel innført i 2015

Mer om KRL-faget, dommen i Strasbourg, RLE-faget med mer: