Symbol Bostadutvalget

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

formål for fremtida

Bostadutvalget

Utvalget som har utredet formål for barnehagen og opplæringen leverte sin innstilling til Kunnskapsdepartementet i juni i 2007. Utvalget har blant annet kommet med forslag til ny formålsparagraf i skolen som skal erstatte den "kristne formålsparagrafen".

STL har fulgt dette arbeidet, blant annet med møter med utvalget i arbeidet med utredning, og et eget stl-forum om tema. Som et resultat av utredningen har STLs medlemmer kommet frem til en felles uttalelse om forslaget til ny formålsparagraf. Les STLs felles uttalelse.

Les også de enkelte medlemsorganisasjoner i STLs syn på Bostadutvalgets utredning:
  • Utvalgets forslag til formålsparagraf for barnehagen og skolen kan leses her. Det er to ulike formålsparagrafer. En for barnehagen (barnehageloven § 1) og en for skole (opplæringsloven §1-2). Setningene som knyttes til ”verdiforankringen” av formålet i begge lovene er formulert likt.

  • Begrunnelser for utvalgets forslag finnes her. Her finner du også kort en bakgrunn for arbeidet, og historien bak formålsformuleringene. Til sist (fra 2.5), beskrives utvalgets prosess mot et konsensusforslag, og de ulike primærstandpunktene fra utvalgets flertall og mindretall.


  • Her er link til hele utredningen til Bostadutvalget. På denne siden finner du også Kunnskapsdepartementets høringsbrev og ulike høringsuttalelser.