Symbol Lederforum

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Religions- og livssynslederforum

Religions- og livssynslederforum er en uformell plattform for samtale om religiøse og verdirelaterte spørsmål for toppledere fra tros- og livssynssamfunnene.

Dette forumet møtes en gang i halvåret. Forumet tilrettelegges av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), mens ansvaret for å være vertskap går på rundgang mellom religiøse ledere og lederne fra livssynssamfunnene.

Les om lederforumets møte om 22. juli-angrepene

Faste deltakere i religions- og livssynslederforum:

Kari Bansal – styreleder i Holistisk Forbund
Terje Aadne generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn
Bernt Eidsvig – biskop i Oslo Katolske Bispedømme
Arne Kittang – Bahá’í-samfunnet i Norge
Helga Haugland Byfuglien – preses i Bispemøtet, Den norske kirke
Joav Melchior – rabbiner i Det Mosaiske Trossamfund
Daniel Rudklint – prest i Kristensamfunnet
Surinder Nath Joshi – leder i Sanatan Mandir Sabha (hinduismen)
Zaeem Shaukat – leder i Islamsk Råd Norge (pause fra STL i 6 måneder fra oktober 2017)
Gurdarshan Kaur – Gurduara Sri Nanak Dev Ji (sikhismen)
Tarjei Pedersen – stavspresident i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Manirathana Thero hovedmunk Oslo Buddhist Vihara og Tisarana Sri Lankisk Buddhistforening
Tom Hedalen – styreleder i Human-Etisk Forbund