Symbol Oslo

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Oslo

Dialogarbeid i Oslo

I Oslo skjer det forskjellige typer lokalt dialogarbeid. Det finnes ikke et byomfattende råd som i Kristiansand og Stavanger. I bydelene Holmlia, Grunerløkka og Grønland skjer det spennende inter-religiøst samarbeid, men også tros- og livssynsforeningene på Universitetet i Oslo har hatt spennende samarbeid.

Under er kort beskrevet noen av aktivetene og link til mer informasjon om disse.

  • På Grunerløkka er Lokale Dialoger Løkka etablert. Lokale Dialoger Løkka er et nettverk av engasjerte troende og andre som ønsker en møteplass for tro- og livssyn. Nettverket samler personer med ulik tilhørighet på Løkka, enten ved at de er bosatt her, jobber på Løkka eller at tros- og livssynssamfunnet deres har adresse her. Lokale dialoger Løkka har blant annet invitert til fellesreligiøs markering under navnet likhet og ulikhet - i tro, livssyn og tilhørighet på Birkelunden den 30 mai 2008.
  • På Grønland samarbeidet og inviterte  flere ulike tros- og livssynssamfunn til "Religionenes dag" den 24. mai 2008. Grønlands torg og smalgangen ble brukt til å vise frem det religiøse mangfoldet på Grønland. Mer informasjon om dette arrangementet kan du lese her.
  • Religion og livssynsforeningen som er tilknyttet Universitetet i Oslo møtes hver tredje uke og spiser lunsj sammen for å bli bedre kjent og dele erfaringer om å ha et aktivt tros- eller livssynsmessig standpunkt i en studenthverdag. Møtene har fått navnet dialoglunsj.
  • Islamic Cultural Centre (ICC), Gurduara Sikh Nanak Dev Ji (sikh-menigheten på Alnabru) og Holmlia kirke har samarbeidet om å arrangere en dialogsone under den årlige Eid Mela som ICC arrangerer. Eid Mela 2008 fant sted 5. oktober 2008, her ble STLs medlemssamfunn invitert til å ha informasjonsboder om sin virksomhet. Mer om Eid Mela her.