Symbol Kristiansand FTL

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Kristiansand FTL

Forum for tro og livssyn, Kristiansand

Forum for tro og livssyn, Kristiansand (FTL) ble etablert med et interimsstyre i september 2007. Formålet med forumet er blant annet å fremme "gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker" og å arbeide for "trygghet og toleranse mellom tros- og livssynssamfunn i Kristiansand" (etter §1 i formålsparagrafen).

FTL har idag et eget styre med representanter for tros- og livssynssamfunn i Kristiansand, samt en ansatt koordinator, Liv Mørland. Forumet arrangerer jevnlig åpne samlinger, alene eller i samarbeid med andre aktører. Under følger en oversikt over andre av FTLs arrangementer, og annen relevant informasjon om forumet.

Besøk FTLs nettside ftlkristiansand.no.

Leder Liv Mørland kan kontaktes på liv@ftlkristiansand.no.

Du kan også besøke FTL sin Facebook-side, eller laste ned FTLs informasjonsbrosjyre.

 

Kommende aktiviteter 2017

28. februar 2017: Snakke sammen. Sosial samling i Forum for Tro og Livssyn. Dialogmøte hos Kristiansand Frikirke kl. 19.30. Denne sosiale samlingen er en flott anledning til å bli kjent med andre mennesker fra ulike tros- og livssynssamfunn. Vi deler inn i grupper for samtale, det blir kulturelt innslag og en liten orientering om Frikirken, som vi er hos denne gangen. Se invitasjonen her.

 

Tilknyttede tros- og livssynssamfunn i FTL

 • Human-Etisk Forbund
 • Katolske kirke St. Ansgar
 • Den norske kirke
 • Muslimsk Union i Agder
 • Den norske Sotozen Buddhist Orden
 • Adventkirken
 • Metodistkirken
 • Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
 • Kristiansand Frikirke
 • Kvekersamfunnet
 • Ahmadiyya Muslim Jamaat

 

Relevant informasjon

 • Her kan du laste ned forumets vedtekterPDF vedtatt på årsmøtet 16. mars 2010

 

Tidligere aktiviteter i FTL 

FTLs aktiviteter i 2016:

 • 16. novmber: Dialogmøte Kristiansand Folkebibilotek. To prester. To kulturer. To religioner. Japaneren som ble kristen prest i Norge. Nordmannen som ble buddhistprest i Japan. Se invitasjone her.
 • 19. oktober: Dialogmøte hos Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Se invitasjonen her.
 • 7. september: Dialogmøte Kristiansand Folkebibiliotek. Hva styrere moralen vår? Et fugleperpektive på mangfold i muslimsk, kristen, buddhistisk og sekulær etikk. Se invitasjonen her.
 • 20. - 21. mai: Sacra Art Festival. Se invitasjonen her
 • 2. februar 2016: Dialogmøte: Å leve med – eller uten – en gud. En samtale mellom ledere i tros- og livssynssamfunn. Samtale mellom Akmal Ali (imam, Muslimsk Union i Agder), Rune Tobiassen (pastor, Østsida Frikirke), Såzen Larsen Kusano (buddhistprest, Den norske Sotozen Buddhistorden) og Hanne G. Einerkjær (leder, Human-Etisk Forbund, Kristiansand). Se invitasjonen her.

 

FTLs aktiviteter i 2015:

 • 3. november 2015: Dialogmøte: Menneske mot natur: Er vi rasister på menneskehetens vegne? Viser vårt forhold til natur og dyr at vår etikk er utdatert? Innledning v/ Dag Hareiede (spesialrådgiver i Regnskogfondet). Panelsamtale med Khalid Yasin Ahmed (Muslimsk Union Agder), Såzen Larsen (Den Norske Sotozen Buddhist Orden) og Bjarte Leer Helgesen (Den norske kirke)
 • 7. oktober 2015: Dialogmøte: Ung og likegyldig? Er ungdom uengasjert når det kommer til tro og livssyn? Innledning v/ Faten Mahdi Al-Hussaini. Panel: Faten Mahdi Al-Hussaini (20, muslim), Arnlaug Høgås Skjæveland (22, humanetiker) og Lars Ivar Bratsberg (24, kristen).
 • 15. april 2015: Dialogmøte: Ytringsfrihet – rett til å krenke? Innledning v/ Odin Lysaker (Universitetet i Agder). Panel: Kjell Spinnangr (Kvekersamfunnet), Mohammad Azam Mansoor (ahmadiyyamuslim) og Preben Aavitsland (Human-Etisk Forbund)
 • 3. mars 2015: Dialogmøte: Tigging – angår det meg? Innledning v/ Ralph Henk Vaags (Universitetet i Agder), og panelsamtale med Såzen Larsen Kusano (Den Norske Sotozen Buddhistorden), Kristian Røssaak (Human-Etisk Forbund), Noureddine Boujar (Muslimsk Union i Agder) og Christoforus Schuff (Den ortodokse kirke i Norge).
 • 21. januar 2015: Dialogmøte: Ahmadiyya Muslim Jama'at. Hvem er de? Hva står de for? Innledning v/ Faisal Sohail, informasjonssekretær i Ahmadiyya Muslim Jama'at, og Truls Noor Ahmad Bølstad, den første ahmadiyya-muslim i Norge og tidligere leder for menigheten.

 

FTLs aktiviteter i 2014:

 • 10. desember 2014: Dialogmøte: Ytringsfrihetens pris. Samarbeidsmøte med Soroptimistene og FN-Sambandet i anledning menneskerettighetsdagen. Med Anne Sender (sekretariatsleder i STL og Fritt Ord-vinner 2014).
 • 5. november 2014: Dialogmøte: Er kjøpesentrene vår tids katedraler?Plassering og funksjon i samfunnet. Hva startet vi med? Hva endte vi opp med? Panel: Harald Andersen (Kvadraturforeningen), Wiggo Skagestad (Pastor Filadelfia), Boye Ording (Senterleder Vågsbygd senter), Jan-Olav Henriksen (professor UiA - etiker, historiker og filosof).
 • 22. oktober 2014: Dialogmøte om menneskeverd ogekstremisme. Hva får noen til å søke ekstreme miljøer – og hva skjer med synet på menneskeverdet? Hva hindrer at det skjer? Med Qasim Ali, Bjørn Markussen, Abdullahi Mohamed Ali, Andrea Tati og Oddvar Søvik. Les mer her.
 • 23. september 2014: Dialogmøte i forbindelse med 200-årsjubileet for kvekerne i Norg. Er arbeidet for fred og menneskeverd like viktig i dag? Innledning v/ Marit Kromberg, etterfulgt av innspill og spørsmål. Les mer her.
 • 9. september 2014: Abrahams barn - Sammen mot religiøs ekstremisme. Seminar for videregåendeelever om ekstreme holdninger i kristendom, jødedom og islam. Les mer her.
 • 9. september 2014: Solidaritetskonsert for Syria og Irak. Appell v/ orfører Arvid Grundekjøn, imam Akmal Ali og biskop Stein Reinertsen. Les mer her.
 • Onsdag 7. mai 2014: Å leve som muslim i Kristiansan. Åpent dialogmøte i ny moske, hvor unge og eldre kvinner og menn fra moskeen forteller, etterfulgt av dialog med forsamlingen. Les mer her.
 • Fredag 11. april 2014: Sammen for fred - En time til ettertanke og refleksjon. Representanter fra forskjellige tros- og livssynssamfunn leser tekster om fred fra hverandres skrifter, og det blir kulturelle innslag. Les mer her.
 • Torsdag 27. februar 2014: Temakveld om reservasjonsretten i et tros- og livssynsperspektiv. Hvor langt bør legers reservasjonsrett gå? Innledning ved forsker i teologi, etikk og kriminologi, Paul Leer-Salvesen, etterfulgt av paneldebatt. Les mer her.

 

FTLs aktiviteter i 2013:

 • 21. november 2013: Kors på halsen. Om bruk av religiøse symboler i det offentlige rom.
  Dialogmøte og paneldebatt. Innledning ved Birte Løvåsen, vikarprest i Den norske kirke.
 • 22. oktober 2013: Dialogens sinnelag i mangfoldet
  Dialogmøte i samarbeid med FN-sambandet i forbindelse med Internasjonal Uke. Innledning ved forsker og filosof Helge Svare.
 • 16. og 17. september 2013: Sammen mot religiøs ekstremisme
  Dialogmøte med innledning ved Mehtab Afsar (Islamsk Råd), Ervin Kohn (Det Mosaiske Trossamfund) og Olav Dag Hauge (pensjonert domprost i Oslo).
 • 30. april 2013: Møt meg – ikke dine forestillinger
  Samtale mellom fem medlemmer i ledergruppa.
 • 12. mars 2013: Stillhet – rom for utvikling
  Dialogmøte ved Inger Marie Aase, lærer, veileder, gestaltterapeut og leder av Prestegården Retreatsenter. Innledning ved den zen-buddhistiske nonnen søster Anjun M. Reiman.
 • 28. januar 2013: En helhetlig tros- og livssynspolitikk. Er det mulig og ønskelig?
  Dialogmøte. Innledning ved Ingunn Breistein Folkestad, medlem av Stålsett-utvalget.

 

FTLs aktiviteter i 2012:

 • 10. desember 2012: Årlig markering av dagen for menneskerettigheter
  Fakkeltog og dialogmøte med temaet «Hva tror du på? Et Norge i endring», i samarbeid med FN-sambandet. Innlegg ved representanter fra FN-sambandet, Muslimsk Union Agder og Adventkirken, samt biskop i Agder og Telemark.
 • 7. november 2012: Hvordan forholder ulike tros- og livssynssamfunn seg til «Sannheten»?
  Kan det være mer enn én sannhet? Dialogmøte med representanter fra blant annet Universitetet i Agder, Jesu Kristi Kirke, Den katolske kirke, Human-Etisk Forbund, KrF og Den norske Sotozen Buddhist Orden.
 • 26. oktober 2012: Dialog og ytringskultur etter 22. juli: Har vi det når det gjelder religion og livssyn?
  Dialogmøte og innlegg ved førsteamanuensis og filosof Odin Lysaker og stipendiat Tale Steen-Johnsen.
 • 8-10. juni 2012: NS-barn som forsømt gruppe i etterkrigstidens Norge – hva kan gjøres?
  Arbeidsseminar på Grosås Senter med spesielt inviterte «NS-barn».
 • 18. april 2012: Hets i skolen knyttet til religion og livssyn?
  Dialogmøte på Kristiansand katedralskole Gimle, i regi av Moskeen og Frikirken.
 • 14. februar 2012: Inkluderingsarbeid i ulike tros- og livssynssamfunn
  Dialogmøte og paneldebatt med representanter fra Den katolske kirke, Human-Etisk Forbund, Muslimsk Union i Agder og Kirkens Bymisjon.

FTLs aktiviteter i 2011:

 • 2. februar 2011: Temakveld om RLE-faget i skolen
  Er undervisningen i religion, livssyn og etikk nå uten verdiforankring og dermed verdiløs? Innledning og paneldebatt.
 • 13. april 2011:Dialogmøte på Festningen:
  Hvem er en god nabo? Innledning ved etikkprofessor Paul Leer-Salvesen, UiA. Panel bestående av representanter for tro og livssynsorganisasjoner.Oppsummering ved Terje Næss (Ap). 
 • 30. april 2011: Samtaler om forsoning - Norge etter 2. verdenskrig.
  På Hotell Norge. Følgende deltar: Nicolas Jevnord («NS-barn»), Per Frick Høydal (Modum) og Finn Wagle (biskop em., representant for Bispemøtet).
 • 24. september 2011:Stand på Markens
  Presentasjon av Forum for tro og livssyn og hva de enkelte medlemsorganisasjonene står for.
 • Mars-september 2011: Himmelen over Sørlandet - Om min tro, din tro og våre trossamfunn
  Utstilling som vises på Christianholms festning i Kristiansand frem til september. Her er blant annet FTL grundig presentert. Se forøvrig mer om utstillingen på www.vestagdermuseet.no Åpningstider: Torsdager og søndager: 12-17.
 • Tirsdag 11. oktober 2011:Konferanse om inkludering
  Hotell Norge. Vårt felles ansvar i menneskers hverdag - med særlig fokus på tros- og livsynsorganisasjoner, idrett og nærmiljøer (les mer...PDF)
  Påmeldingsinformasjon kommer.
 • 10. 2011: Markering av årets fredspris
  Fakkeltog med påfølgende åpent dialogmøte. Temaet knyttes til fredsprisen.

FTLs aktiviteter i 2010:

 • 16. mars 2010: Varig vern av moralpolitiet. Hovedinnleder: Sosiolog Andreas Hompland. Panel: Amina Bitar, Joseph Salomonsen, Grete Vabo og Rune Edvardsen.
 • 28. april 2010: "Hva står de for? Presentasjon av Metodistkirken og Jesu Kristi Kirke av SDH”. Ovar Krogh, Sebastian Selgado og Thor Ø. Rustad
 • 19. mai 2010: ”Inkludering av straffedømte – et samfunnsansvar?” Buddhistprest Såzen Larsen Kusano og fengselsprest Terje Seilskjær, med flere.
 • 11. september 2010: ”Samtaler om forsoning. Norge etter 2. verdenskrig”. Gruppesamtaler/samtaler i plenum. Tidligere formann i Nobelkomiteen Ole Danbolt Mjøs og Per Frick Høydal, Modum Bad med flere.
 • 13. oktober 2010: Fattigdom i rike Kristiansand - er det mulig? Kan vi gjøre noe med det?  Innledning ved forsker Ann Christin Nilsen, Agderforskning. Innlegg ved representanter for Buddhister, Frelsesarmeen, Human-Etisk Forbund, Den katolske kirke, Kirkens Bymisjon og Muslimsk Union i Agder.
 • 10. desember 2010: Ulike kulturer - ulike holdninger til ytringsfrihet. Fakkeltog og dialogmøte. Markering av dagen for menneskerettigheter og utdeling av fredsprisen. Innledning ved journalist, redaktør og teolog Arne H. Fjeldstad, The Media Project. Arrangører: Forum for tro og livssyn, FN-Sambandet, Amnesty og Strømmestiftelsen.

  Utvalgte aktiviteter i 2009:  

 • 11. mars: Åpent besøk i moskeen 
 • Seminarrekke om Verdens Hellige Skrifter: 
  Samarbeid med Universitetet i Agder, Stiftelsen Arkivet og Council of Parliament of Worlds Religions. Koranen, Bibelen, Bhagavadgita og hinduismens hellige skrifter, Jødedom, Buddhismen, Human-Etisk Forbund.
 • 27. mai:  FTL deltar på seminaret "Politics, Compassion and Religions Boundaries" på Stiftelsen Arkivet 
  27. mai. Les mer om seminaret her. 
 • 17.-18. september: Konferanse i FN`s forsoningsår 2009: "Når er tiden moden?" Forsoning i Norge etter 2. verdenskrig. Se www.trooglivssyn.no/ftl_forsoningskonferanse 
 • 10. desember: Fakkeltog

Utvalgte aktiviteter i 2008: