Symbol STL Stavanger

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

STL Stavanger

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Stavanger

STL Stavanger har vært i drift siden 1999, og er således det eldste lokale dialogsamarbeid i Norge. Frem til 2013 het de «Dialoggruppen for tros- og livssynssamfunn i Rogaland».

STL Stavanger har som formål blant annet å arbeide for å fremme forståelse og respekt mellom tros- og livssynssamfunn, og likestilling mellom tros- og livssynssamfunn i Stavangerregionen.

Fra 2013 har STL Stavanger inngått et samarbeid med Kirkelig Dialogsenter i Stavanger på de områder det er naturlig å samarbeide. Det arrangeres månedlige åpne dialogkvelder. I 2012 arrangerte de for første gang Religionenes dag i byparken i sentrum, og i desember 2013 ble alle tros- og livssynssamfunn invitert til et felles måltid. 

For mer informasjon om STL STavanger, besøk deres Facebook-side. STL Stavanger kan også kontaktes på stlstavanger@gmail.com.

Se STL Stavanger sine vedtekter her.

STL Stavanger arrangerer månedlige dialogkvelder i samarbeid med Kirkelig dialogsenter Stavanger.

 

Tidligere aktiviteter
 
 
Dialogkveldene er i samarbeid med Kirkelig Dialogsenter Stavanger.
 
18. februar 2016: Armageddon - om ISIL og endetidsforventninger i ulike religiøse tradisjoner. Les mer her.
 
23. januar 2016: Ungdom og utenforskap. Les mer her.
 
21. januar 2016: Dette tror vi på: Human-Etisk Forbund. Les mer her.
 
10. desember 2015: Møte med kvekerne.
 
12. november 2015: Antisemittisme og islamofobi. Les mer her.
 
17. oktober 2015: Konferanse mot ekstremisme for unge voksne. Les mer her.
 
15. oktober 2015: Mystikk. Les mer her.
 
7. september 2015: Religion og likestilling. Les mer her.
 
11. juni 2015: En verdensvid etikk. Les mer her.
 
21. mai 2015: Jødedommen. Les mer her.
 
16. april 2015: Abrahams barn. Les mer her.
 
15. januar 2015: Dialogkveld om krigføring i religionenes navn
 
11. januar 2015: Flerreligiøs fredskonsert og opplesning av bønner fra 12 ulike religioner i Stavanger Domkirke. Les mer på aftenbladet.no.
 
11. desember 2014: Dialogkveld om Abrahams Barn
 
13. november 2014: Dialogkveld: Barnas plass i tros- og livssynssamfunn
 
9. oktober 2014: Dialogkveld: Konvertering og trosfrihet 
 
11. september 2014: Dialogkveld: Hva skjer i Midtøsten? Ekstremisme og minoriteter. Med Yasir Iftikhar, Otba Fathalla og Jan Opsal.
 
10. april 2014: Miniseminar om Grunnloven og trosfriheten, i samarbeid med Kirkelig dialogsenter Stavanger:
Hvordan har Norge utviklet seg med tanke på tros- og livssynsfriheten fra Grunnloven i 1814 og fram til i dag? Hvordan sikrer vi mangfoldssamfunnet mot ensretting og ekstremisme? Hvor går veien videre for å forsterke mangfold og toleranse i Stavanger?
Innledninger v/ Kristin Mile (Human-Etisk Forbund), Kjetil Aano (Mellomkirkelig Råd), Mehtab Afsar (Islamsk Råd Norge) og Christine Sagen Helgø (ordfører), etterfulgt av plenums- og gruppedialog.
 
Aktiviteter i 2013

STL Stavanger arrangerte 8 åpne dialogkvelder i samarbeid med Kirkelig dialogsenter Stavanger:

  • 12. desember: Dette tror vi på: Baha'í
  • 14. november: Homofile og lesbiske møter religion og tro
  • 10. oktober: Dette tror vi på: Islam
  • 12. september: Musikk og mystikk
  • 13. juni: Humanetikk i møte med det religiøse
  • 23. mai: Dette tror vi på: Naturreligion
  • 18. april: Dette tror vi på: Katolisismen
  • 14. mars: Dette tror vi på: Buddhismen

15. juni organiserte STL Stavanger «Religionenes dag» i byparken andre året på rad. Representanter fra følgende tros- og livssynssamfunn var representert: Islam, Den norske kirke, baha'í, Humanity's Team og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.