Symbol STL Trondheim

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

STL Trondheim

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Trondheim

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Trondheim (STL Trondheim) ble etablert 10. april 2008 som en møteplass for å fremme fredelig livssynsmessig og kulturelt samvirke i Trondheim.

STL Trondheim er et dialogforum for tros- og livssynssamfunn og deres representanter i Trondheim. De ønsker å være en ressurs for byens myndigheter og andre i forhold til tros- og livssynsspørsmål.

STL Trondheim arrangerer halvårlige forumsamlinger med representanter for tros- og livssynssamfunnene. De drives av en arbeidsgruppe, arbeidsutvalget (AU).

Kontakt
Epost: stltrondheim@gmail.com

 

Aktiviteter 2017
30. januar 2017: "Religion og politikk - Hvor går veien videre?" seminar i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim og STL.

Uke 10: "Livssynsprosjekt" under Kosmorama internatsjonal filmfestival. Et tiltak for vgs elever. 

15. mars 2017: Årsmøte og Forumsamling

  

Medlemssamfunn i Trondheim
Adventistkirken
Afghansk forente Samfunnet i Trondheim
Baha'i samfunnet i Trondheim
Den Anglikanske Menigheten i Trondheim
Det Islamske Felleskapet Bosnia og Hercegovina
Den Katolske Kirken, St.Olavs Menighet Trondheim
Den Vietnamesisk Buddhist og Kulturelle forening
Den Norske Kirken
Det Islamske Felleskapet
Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim
Human Etisk Forbund
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Kristensamfunnet
Metodistkirken
Pinsemenigheten Betel, Trondheim
Trondheim Mevlana Kulturforening

 

Kontaktinformasjon til medlemssamfunn
Se kontaktliste til representantene for STL Trondheims medlemssamfunn.

 

Aktiviteter 2016

10. november 2016: Forumsamling - Religionenes og livssynssamfunnenes skrifter: ”de store litterære fortellinger”

30. juli 2016: Dialogkafé under Olavsfestdagene

5. august 2016: Mangfoldsvandring for mangfold og dialog

Mars 2016: Antiradikaliseringstiltak under filmfestival i Trondheim i uke 10, 2016

 

Aktiviteter 2015

27. juli 2015: Seminar «Spør meg derfor ikke hvor jeg kommer fra, men hvor vi skal gå sammen»

28.-29. juli 2015: Dialog- og kunstverksted for ungdom (12-15 år)

 

Andre aktiviteter

Barnekunstverksted under Olavsfestdagene 2010.
«Rom for Stillhet», et arrangement under Olavsfestdagene. 
Besøk til «Trondheims Hellige Steder»

 

Bakgrunnsdokumenter
Se STL Trondheims vedtekter.