Symbol STL Trondheim

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

STL Trondheim

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Trondheim

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Trondheim (STL Trondheim) ble etablert 10. april 2008 som en møteplass for å fremme fredelig livssynsmessig og kulturelt samvirke i Trondheim.

STL Trondheim er et dialogforum for tros- og livssynssamfunn og deres representanter i Trondheim. De ønsker å være en ressurs for byens myndigheter og andre i forhold til tros- og livssynsspørsmål.

STL Trondheim arrangerer halvårlige forumsamlinger med representanter for tros- og livssynssamfunnene. De drives av en arbeidsgruppe, arbeidsutvalget (AU).

Kontakt på e-post: stltrondheim@gmail.com

Aktiviteter 2017

18. oktober 2017: Høstens Forumsamling i den nye St.Olav Domkirke, den katolske kirken i Trondheim. Se lenken med detaljer.

 

16. august 2017 kl. 16.30-18.00:

UngDialog i Trondheim, planleggingsmøte om ungdomsarbeid i Trondheim. STL Trondheim, UngDialog sentralt og STL sentralt møte unge og unge voksne for å diskutere etableringen av tros- og livssynsdialog for unge i Trondheim. Påmelding: stltrondheim@gmail.com

 

04. og 05. august 2017: Dialogkafe under Olavsfestdagene i Minnesal, Rustkammeret. Se lenke med detaljer.  

 

15. mars 2017: Årsmøte og Forumsamling. Les innkalling til årsmøte her. Se informasjon om forumsamling/temakveld her.

 

Uke 10: "Livssynsprosjekt" under Kosmorama internatsjonal filmfestival. Et tiltak for vgs elever. STL (Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn) Trondheim hadde i 2016 for første gang et samarbeidsprosjekt med Kosmorama internasjonal filmfestival. Prosjektet var rettet mot vgs elever der tematikken var "radikalisering". I år har vi valgt tematikk "min identitet". Dette er et tilbud til alle vgs elever i hele Sør Trøndelag fylke. Det er filmvisning hele uka.

Tirsdag 07. mars 2017: I tillegg til filmvisning, se opplegget under. 

Kjerneopplegget er 3 delt: 

  • en lærerveileder ble utarbeidet av Dag Hoel, forfatter og film produsent, sammen med minoritetsrådgiver i Sør Trøndelag fylkeskommune, lærere ved Tiller vgs og representanter fra STL. Lærerveileder er gjort tilgjengelig for alle lærere som melder på sine elever.
  • filmvisning av en forhåndsutvalgt ny film som skal vises under Kosmorama. Filmen heter «In between»
  • fasilitert arrangement rett etter en av filmvisningen for elevene. Hensikten å få frem elevenes tanker om tematikken «min identitet». Fasilitering og dokumentasjon med visuelle notater. 

Elevkonkurranse: Elevene som har sett filmen får mulighet å delta i en elevkonkurranse. Se vedlegg. Det planlegges av bidragene til elevkonkurransen blir tilgjengeliggjort f.eks. for lærere, foreldre, tros- og livssynsledere og allmennheten.

Les mer om filmen In between her: http://kosmorama.no/2017/03/filmtips-medievitere-praksis-in-between/

 

 30. januar 2017: "Religion og politikk - Hvor går veien videre?" seminar i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim og STL. 

 

Medlemssamfunn i Trondheim
Adventistkirken
Afghansk forente Samfunnet i Trondheim
Baha'i samfunnet i Trondheim
Den Anglikanske Menigheten i Trondheim
Det Islamske Felleskapet Bosnia og Hercegovina
Den Katolske Kirken, St.Olavs Menighet Trondheim
Den Vietnamesisk Buddhist og Kulturelle forening
Den Norske Kirken
Det Islamske Felleskapet
Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim
Human Etisk Forbund
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Kristensamfunnet
Metodistkirken
Pinsemenigheten Betel, Trondheim
Trondheim Mevlana Kulturforening

 

Kontaktinformasjon til medlemssamfunn
Se kontaktliste til representantene for STL Trondheims medlemssamfunn.

 

Aktiviteter 2016

10. november 2016: Forumsamling - Religionenes og livssynssamfunnenes skrifter: ”de store litterære fortellinger”

30. juli 2016: Dialogkafé under Olavsfestdagene

5. august 2016: Mangfoldsvandring for mangfold og dialog

Mars 2016: Antiradikaliseringstiltak under filmfestival i Trondheim i uke 10, 2016

 

Aktiviteter 2015

27. juli 2015: Seminar «Spør meg derfor ikke hvor jeg kommer fra, men hvor vi skal gå sammen»

28.-29. juli 2015: Dialog- og kunstverksted for ungdom (12-15 år)

 

Andre aktiviteter

Barnekunstverksted under Olavsfestdagene 2010.
«Rom for Stillhet», et arrangement under Olavsfestdagene. 
Besøk til «Trondheims Hellige Steder»

 

Bakgrunnsdokumenter
Se STL Trondheims vedtekter.