Symbol STL Tromsø

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

STL Tromsø

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Tromsø

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Tromsø (STLT) ble offsielt etablert den 6. september i 2007. Initiativet til STLT kom på den nasjonale dialogkonferansen som STL arrangerte i slutten av oktober 2006. Representanter fra tros- og livssynssamfunn i Tromsø som deltok på konferansen tok initiativ til å begynne samtaler om et samarbeid lokalt.

Oppgaven for det lokale rådet i Tromsø er å arbeide for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn og med spørsmål som er av felles interesse for tros- og livssynssamfunnene i Tromsø.

Vil du vite mer om STLT, eller har du forslag til saker som et lokalt råd i Tromsø kan arbeide med, eller ønsker ditt tros- eller livssynssamfunn å bli medlem, kan du ta kontakt med leder Steinar Sneås Skauge som er å treffe på epost ss363@kirken.no.

Les mer på STL Tromsø sine nettsider her: www.stlt.no

Se vedtekter for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Tromsø.

Se oppslag på Tromsø kommunes nettside om etableringen av STLT.