Symbol Årsplan

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Årsplan og strategidokument

I 2011 feiret STL 15-årsjubileum. Vi brukte jubileumsåret til blant annet å arbeide med strategi og veivalg for årene som kommer. Strategien for perioden 2012-2014 er resultat av et inkluderende strategiarbeid, hvor medlemsorganisasjonene var involvert og engasjert.

Under STLs årsmøte 26. februar 2015 ble ny strategi for perioden 2015-2018 vedtatt. Denne publiseres nedenfor i løpet av kort tid.

I strategiarbeidet har særlig tre ting blitt tydelig. For det første ønsker STL å nå ut til flere med sin kunnskap og sin kompetanse. For det andre vil STL prege dagsorden i norsk tros- og livssynspolitikk. Sist, men ikke minst ønsker STL å videreutvikle seg som en dialogisk organisasjon.

Nedenfor ligger STLs årsplaner og strategidokumenter for tidligere år.