Symbol Konferanse

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Religion og livssyn i framtidas Norge

På Nansenskolen den 13-15. juni var representanter for tros- og livssynsmangfoldet i Norge, deres ledere og politiske beslutningstagere samlet for å diskutere framtidas tros- og livssynspolitiske utfordringer.

Av temaene som ble diskutert var blant annet forholdet mellom diskrimineringsvern og diskrimineringsrett, religionens plass i det offentlige rom og hvordan sikre likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Konferansen åpnet med å markere og oppsummere 20-års tros- og livssynsdialog i Norge.

Last ned konferanserapport med oppsummering fra konferansen og skriftelige bidrag fra innlederne på konferansen, blant annet om diskrimineringsrett og vern og religion i det offentlige rom


  • Lytt til åpningstalen til Hadia Tajik, politisk rådgiver ved statsministerens kontor.
  • Hør på fredagens åpningsforedrag til Inge Eidsvåg og Dag Hareide:
    - Religions- og livssynsdialogen i Norge de siste 20 år. Hva har vi lært?
    - Del 1 og Del 2.
  • Programmet for konferansen kan du lese her.
  • Se bilder fra konferansen