Symbol Lovverk

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Lov om helligdagsfred

Lovens formål er å verne om den allminnelige fred på helligdager for å gi høytiden ro og verdighet. Helligdager det her er snakk om er knyttet til kristendommen og det gudstjenelige liv i Den norske kirke.

Trossamfunnslovens § 27 gir rett til fri opp til to dager hvert år i forbindelse med høytider etter vedkommendes religion. Arbeidsgiver kan imidlertid kreve at du arbeider disse dagene inn igjen senere.

Lov om helligdager og helligdagsfred kan du lese hos Lovdata.