Symbol Lovverk

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Straffeloven

Rasismeparagrafen

Paragraf 135a i Almindelig borgerlig Straffelov kalles ofte rasismeparagrafen. Rasismeparagrafen kom i 1970 og forbyr diskriminerende og hatefulle ytringer og symboler på bakgrunn av hudfarge, etnisitet, nasjonalitet, religion og seksuell legning.

Rasismeparagrafen ble aktualisert i forbindelse med Tore Tvedt saken. Tore Tvedt ble frifunnet for brudd på rasismeparagrafens §135a, etter å ha fremsatt trusler og rasistiske uttalelser mot jøder i Norge. Se forøvrig STLs uttalelse om saken.

Rasismeparagrafen (§135a) i Straffeloven kan du lese her.