Symbol Lovverk

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Likestillingsloven

Likestillingsloven skal fremme likestilling mellom kjønnene og bedre kvinners stilling i samfunnet. Den skal sikre at kvinner og menn gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.

Likestillingsloven hadde tidligere et unntak for indre forhold i trossamfunn. Denne adgangen til forskjellsbehandling på grunnlag av seksuell orientering og kjønn ble i 2010 innskjerpet ved at det nå stilles større krav til grunnlaget for forskjellsbehandlingen.

Les mer om trossamfunnenes mulighet til å forskjellsbehandle i Fritanke.no.

Les likestillingsloven hos Lovdata.