Symbol Lovverk

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven skal ivareta likebehandling og et inkluderende arbeidsliv.

Tidligere var det i aml § 13-3 (3) en særskilt adgang for trossamfunn til å forskjellsbehandle søkere til stillinger på grunn av homofil samlivsform. Stortinget har ved lovendringen ikke sett det som nødvendig å gi trossamfunn en særskilt hjemmel til unntak fra hovedregelen, men ansett det som tilstrekkelig å ha én samlet unntaksbestemmelse i § 13-3 (1):

Forskjellsbehandling som har et saklig formål, ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles og som er nødvendig for utøvelse av arbeid eller yrke, anses ikke som diskriminering etter loven her.