Symbol Seminar

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Tidligere seminar

Her finner du oversikten over noen av våre tidligere seminarer:

Partidebatt om verdigrunnlag og kulturarv på Litteraturhuset (6/5-2009) tok et kritisk fokus på betydningen av den kristne og humanistiske kulturarven i politikken for et flerreliigøst samfunn. Forumet hadde faglige innlegg fra Dag Kullerud, Bente Sandvig og Alexa Døving, samt et politikerpanel bestående av representanter fra ulike politiske parti. 

Under tittelen Når kunsten har en tro (23/10-08) inviterte  STL og Interkulturelt museum (IKM) til seminar om religionenes plass i norsk kunst- og kulturliv. Både flere av innlederne og deltakerne gav uttrykk for ønsker om tiltak som gjør kulturlivet i Norge mer fargerikt, og som skaper større plass til ulike religiøse og livssynsmessige uttrykk.  

Seminaret om mat i det flerreligiøse Norge (5/3-2008) tok opp spørsmål om hvilke motstridende verdier det finnes i våre matpraksiser i Norge, og om Norge ivaretar retten til tilgang på mat som oppfyller religiøse eller etiske krav.


Under finner du invitasjoner til tidligere arrangement:

2007:
Skolens formålsparagraf:
Den 19. april, fra klokken 19-21, inviterer vi igjen til STL-forum på Grønland Kulturstasjon (Tøyenbekken 5). Vi spør: Hvilken plass har tros- og livssynstradisjoner i formuleringen av en ny formålsparagraf? Debatten om skolens formålsparagraf er aktuell fordi det regjeringsoppnevnte Bostadutvalget er i ferd med å avslutte sitt arbeid om tema. I henhold til mandatet la Bostadutvalget tidligere i vinter (24. januar 2007) frem forslagtil ny formålsparagraf. Med utgangspunkt i disse forslagene inviterer vi til samtale om hvilke rolle verdier knyttet til tros- og livssynstradisjoner har i forhold til opplæringens formål. - Har skolen et ansvar i å formide og fornye den kristne kulturarven?

- Er referanse til en bestemt kulturarv eksluderende symbolpolitikk?

- Kan man lage en liste av verdier relevant for formålet med opplæringen som alle, med tilhørighet i ulike tros- og livssynstradisjoner, kan enes om?

Innledere til panelsamtale:
Kristin Mile, generalsekretær i Human-Etisk Forbund og medlem av Bostadutvalget.
Akhtar Chaudry, stortingsrepresentant SV og medlem av Bostadutvalget.
Peder Gravem, professor i KRL ved Menighetsfakultetet.
Møteleder: Åse Brandvold, journalist Klassekampen

2006:
Religion og integrering:
Hvordan kan våre ulike religiøse tradisjoner bidra til godt naboskap i det flerreligiøse Oslo?
Innledere: Shoaib Sultan (skribent) og Sturla Stålsett (generalsekretær i Kirkens Bymisjon).
Tid: 18. april, klokken 19-21.

2005:
Ondskap
Hva kan vi bruke begrepet ondskap til? Er det riktig å kalle noen handlinger onde?
Innledere: Arne Johan Vetlesen (filosof) og Nils Christie (kriminolog). Kommentarer fra Svein Myreng (buddhist) og Karima Solberg (Islamsk Råd). Les omtale i Vårt Land

Statskirken
Avvikling eller nyordning. Hva er best for det flerreligiøse Norge
Innledere: Trond Bakkevig (leder av Dnks stat-kirke utvalg) og Lars Gunnar Lingås (tidligere leder i Human-Etisk Forbund.