Symbol Ressurser

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Menneskebiblioteket

Hos menneskebiblioteket kan skoler og institusjoner «låne» levende mennesker til samtale! Unge mennesker med forskjellige tros- og livssynstilhørighet vil da stille opp til utlån på ditt arrangement eller institusjon. Med deres religion og livssynsom som boktittel, vil ungdommene dele sin tro, tanker, erfaringer og historier med deg. Samtidig vil du kunne spørre om det du lurer på, og lære om ulike religioner og livssyn på en hel ny måte.

Ideen om menneskebiblioteket kommer opprinnelig fra Danmark, der målet var å forebygge fordommer og bekjempe rasisme. I Norge var det Norsk folkehjelp (NFH) som først tok i bruk ideen, og som driver biblioteket. NHF tilbyr en stor variasjon av bøker til utlån. Noen av bøkene du finner på deres bokhyller er homofil, HIV-smittet, asylsøker, pensjonist, m.m.

STLs boksamling utgjør menneskebibliotekets tros- og livssynsavdeling, der STL og Norsk Folkehjelp opererer som bibliotekarer. Denne avdelingen tilbyr bøker med titler som hindu, muslim, kristen, humanist, holist, mormon og mye mer. Med dette ønsker STL å bygge opp et tilbud for skoler og institusjoner der tros- og livssynsmangfoldet i Norge kan gjøres levende og tilgjengelig.

Ønsker du å låne deg disse bøkene til en samtale?
Kunne du tenke deg å bli en menneskebok selv?
Ta kontakt med STL på e-post stl@trooglivssyn.no

For flere boktitler, se her www.menneskebiblioteket.no/Menneskebib/Boeker eller kontakt Norsk Folkehjelp.