Symbol 2009

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Ja til ytringsfrihet, nei til vold og rasisme

Som representanter for tros- og livssynssamfunn vil vi sammen bidra til at Norge skal være et åpent og trygt samfunn for oss alle. Vi fordømmer de voldelige opptøyene i Oslo og all stigmatisering av jøder og muslimer i Norge som følge av krigen i Gaza.

Det er en grunnleggende rettighet å få uttrykke politiske synspunkter i det offentlige rom. Når politisk uenighet råder, er nettopp demonstrasjoner og debatter viktige. Alle voldelige demonstrasjonsformer er uverdige og kriminelle. De som tyr til vold undergraver ytringsfriheten og fraskriver seg et demokratisk ansvar.

Vi fordømmer all antisemittisme mot jøder og stigmatisering av muslimer i Norge. Forhold ute i verden må ikke brukes til å stereotypisere norske borgere eller tros- og livssynssamfunn.

Anne Sender, Det Mosaiske Trossamfund
Senaid Kobilica, Islamsk Råd Norge
Olav Fykse Tveit, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke
Bente Sandvig, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn