Symbol 2009

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Kompensasjon for trossamfunn som følge av tilleggsbevilgning til Dnk

Som følge av tilleggsbevilgning til Den norske kirkes demokratireform (68 millioner) har STL bedt om at dette utløser det vanlige tilskuddet til tros- og livssynssamfunn. I en felles uttalelse til politisk ledelse i kultur- og kirkedepartementet viser STL til at dette er viktig utifra lovens intensjon om likebehandling av tros- og livssynssamfunn. STL påpeker dessuten at tilskuddet til tros- og livssynssamfunn utregnes på bakgrunn av budsjetterte midler til Dnk og ikke på basis av tildelte midler. For å sikre lovens intensjon om likebehandling foreslår STL at man korrigerer mellom budsjetttall og regnskapstall og etterbetaler resterende tilskudd i forhold til differansen.

Les hele uttalelsen av 13. februar her.