Symbol UngDialog

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

UngDialog

UngDialog er en organisasjon for tros- og livssynsengasjerte unge, som arbeider for å fremme dialog som verktøy for kommunikasjon, være en møteplass for tros- og livssynsengasjerte unge og være en ressurs i samfunnet.

Ideen om UngDialog oppsto på Dialogtreff 2009 på Nansenskolen, organisert av LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner), STL, Nansenskolen/Nansen Fredssenter og en frivillig arbeidsgruppe for tro og livssyn. Deltagerne på seminaret ønsket en etablert gruppe hvor tros- og livssynsengasjerte unge kunne møtes regelmessig til dialog om tros- og livssynsrelaterte tema.

Leder og administrasjonssekretær er Irene Incerti-Théry.

I februar 2010 ble det holdt et møte i Oslo, hvor ideen ble presentert for en gruppe unge tros- og livssynsrepresentanter. Ideen vekket interesse, og det hadde tidligere ikke eksistert et slik dialognettverk for unge.

UngDialog åpnet en møteplass for alle unge med interesse for tros- og livssynsdialog, med eller uten tros- eller livssynstilknytning. En representerer seg selv og sine egne tanker i UngDialog. Februar 2011 ble UngDialog stiftet som organisajon, og har siden hatt jevnlige lokale dialogmøter i Oslo og større dialogarrangementer.

Les mer om UngDialog på ungdialog.no, eller besøk deres Facebookside.

Leder og administrasjonssekretær Irene Incerti-Théry kan kontakes på  info@ungdialog.no.