Symbol konferanse

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Forsoning i Norge etter 2. verdenskrig

Når er tiden moden?

I anledning FNs internasjonale forsoningsår i 2009 inviterte Forum for tro- og livssyn Kristiansand til konferanse om tema 17.-18. september på Hotel Norge Kristiansand.

Konferansen samlet tros- og livssynsmangfoldet og deres representanter som reflekterte over forsoning i egne tradisjoner; om forsoning er mulig etter Holocaust og om forsoning i nærmiljø og storsamfunn. Konferansen hadde kjente bidragsytere fra norsk kulturliv og akademia.Les oppsummering fra konferansen her.