Symbol 2009

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Norge trenger en religions- og livssynspolitikk

Bredden i det norske tros- og livssynslandskapet går nå sammen om å be regjeringen sette igang arbeidet med å utmeisle en samordnet religions- og livssynspolitikk.

Ikke minst vinterens mange debatter i skjæringspunktet mellom integreringspolitikk og religionspolitikk, har på ny aktualisert behovet for en politikk for området tro og livssyn som er menneskerettslig forankret, reflektert, gjennomdrøftet og samler bred oppslutning, heter det blant annet i begrunnelsen for at det haster med å komme i gang med et slik arbeid.

Som del av stat-kirke-forliket ligger en intensjon om likebehandling av religioner og livssyn. For å oppfylle en slik intensjon, er det nødvendig å blant annet gjennomgå lovverk, økonomiske ordninger og ordninger for behandling av saker som angår religion og livssyn.

Underskriverne av brevet til statsministeren ønsker at religion og livssyn skal kunne bidra aktivt for å bygge fellesskap og sikre oppslutning om viktige verdier i samfunnet.Les brevet til statsminister Jens Stoltenberg!