Symbol 2009

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Innspill til Soria Moria II

STL har på sitt rådsmøte 24. september blitt enige om å sende et felles innspill til AP, SP og Sv i forbindelse regjeringsforhandlingene som begynner på mandag. STL ber blant annet om at kirkeforliket ligger fast (avvikling av dagens statskirkeordning), uavhengig av utfallet av kirkevalget. STL følger også opp sin sterke anmodning om at regjeringen snarest mulig setter ned et utvalg som kan utrede spørsmålene om den offentlige religions- og livssynspolitikken i Norge. Til sist ber STL om at regjeringen fortsatt støtter det omfattende dialogarbeidet som STL og tros- og livssynssamfunn lokalt utøver.

Les hele uttalelsen her.pdf