Symbol Dialogtreff09

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Norges første store samling for religiøs og livssynsengasjert ungdom

Dialogtreff 2009

For første gang i Norge ble det arrangert et stort dialogtreff for religiøs og livssynsengasjert ungdom. Dialogtreff 2009 fant sted på Nansenskolen på Lillehammer 10.-14. august, og samlet 35 ungdommer fra ulike tros- og livssynssamfunn rundt omkring i landet.

Dialogtreff2009 hadde som mål å:

-  Gjennom dialog - skape forståelse og respekt for likheter og forskjeller mellom ungdom med ulik tros- og livssynstilhørighet;

-  Bygge kompetanse og motivasjon for tros- og livssynsdialog og arbeid blant ungdom;

-  Bidra til at det skapes et sterkere nettverk blant ungdom som er engasjert i tros- og livssynssamfunn i Norge og motivere for at dette nettverket kan arbeide for ungdommers medbestemmelse og likeverdige deltakelse i tros- og livssynssamfunnene og tros- og livssynsdialogen.


Arrangørene bak Dialogtreffet var:

  • Samarbeidsrådet tros- og livssynssamfunn (STL)
  • Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge (LNU)
  • Nansenskolen/Fredssenteret.


I tillegg ble det dannet en arbeidsgruppe bestående representanter fra ulike tros- og livssynsrelaterte ungdomsorganisasjoner som bidrog i planlegging og arrangering av dialogtreffet. Arbeidsgruppen bestod av:

-         Sindre Punsvik: Oslo Kristelige Studentforbund
-         Abdullah Alsabeehg: Den Islamske Ungdomsorganisasjonen i Norge
-         Irene Incerti: HARP
-         Lars Petter Helgestad: Humanistisk Ungdom
-         Sumeet Sing Patpatia: Gurduara Sri Nanak Dev Ji (Sikh-menigheten i Oslo)
-         Sumayya Javed: Muslimsk Studentsamfunn (MSS)
-         Kajee: Arena for unge hinduer
-         Gunnhild Grande Stærk, Frikirkens Barne og Unge
-         Taban Borhan: Student i religion ved Universitetet i Oslo
-         Hero Karimi: Yeketi Lawan
-         Yvonne Savosnick: Norsk Jødisk Studentforening


I over fire dager fikk ungdommene blant annet  øvd seg i ulike metoder for dialog, reflektert over egne holdninger og identitet gjennom rollespill ledet av Wolf & Water, og laget visjoner om religion og livssyn i framtidas Norge. Disse visjonene ble presentert til et panel bestående av ungdomspolitikere, religiøse leder, og forskere. Panelet bestod av blant andre:

-         Hadia Tadjik (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
-         Trond Enger (LNU)
-         Kristin Mile (Human-Etisk Forbund)
-         Shoaib Sultan (Islamsk Råd Norge)
-         Tor B. Jørgensen (biskop, Dnk)
-         Egil Lothe (Buddhistforbundet)
-         Anne Solsvik (Unge Venstre)
-         Hilde Ekeberg (KrfU)


Blant visjonene som ble presentert var UngDialog - et dialognettverk bestående av unge mennesker fra tros- og livssynsbredden i Norge.