Symbol Ressurser

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Religion i arbeidslivet

Likestillings- og diskrimineringsombudet har gitt ut ei håndbok om religion på arbeidsplassen.

Fordi Norge er blitt et flerreligiøst samfunn, må arbeidsgivere ta hensyn til at det kan være flere ulike religioner og livssyn på en arbeidsplass. Den nye håndboka gir en oversikt over arbeidstakeres rettigheter og plikter. Slik kan den bidra til å løse problemer og hindre konflikter knyttet til den enkelte medarbeiders religionsutøvelse.

I tillegg inneholder den metoder og gode eksempler, kontaktinformasjon og nyttige internettadresser.

Les mer og last ned eller bestill hos Likestillings- og Diskrimineringsombudet.Håndboka Religion på arbeidsplassen er delt inn i disse temakapitlene:

  • Bønn i arbeidstida/bønnerom.
  • Religiøse hodeplagg og symboler.
  • Rett til fri i forbindelse med religiøse handlinger eller helligdager.
  • Ramadan.
  • Mat og drikke.
  • Arbeidstakeres plikter.
  • Misjonering på arbeidsplassen.
  • Språkbruk og omtale.
  • Kjønn og homofili.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har vært bidragsyter til denne håndboka.