Symbol Barn

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Barn

Barns trosfrihet er fastsatt i FNs barnekonvensjon, samtidig som det er et bærende prinsipp i religionsfriheten at foreldrene har rett til å bestemme sine barns oppdragelse i forhold til religiøse og filosofiske spørsmål (bl.a. i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter).

Dette dillemmaet er en del av bakgrunnen for en innledning Barneombudet holdt for STL i mai 2010. Last ned presentasjonen fra innledningenPDF.