Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

- Varmer Kulturdepartementets hjerte 24.11.10 - Kulturdepartementet har to kontaktmøter i året med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Det er dette departementet som har koordineringsansvar for statens forhold til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

På møtet denne uken var det representanter fra ni av STLs medlemssamfunn som deltok. Statssekretær Lotte Grepp Knutsen representerte departementet.

LES OGSÅ: Kronprins Haakon møtte UngDialog

- Det varmer Kulturdepartementets hjerte at dere bruker film som virkemiddel i religions- og livssynsdialogen, sa Knutsen om filmseminaret Den andres ansikt, som STL var medarrangør av.


Noen saker som ble tatt opp under møtet:

Det ble utvekslet synspunkter og presentert problemstillinger det må arbeides videre med.

STL møtte Kunnskapsdepartementet 23. november 2010