Symbol Fordømmer jødehe

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Tros- og livssynsnorge fordømmer jødehets

Fredag formiddag samlet representanter for tros- og livssynsnorge seg hos Det Mosaiske Trossamfunn for å markere avstand mot jødehets. Samarbeidsrådets medlemmer, som representerer hele bredden i tros- og livssynsmangfoldet i Norge, hadde kommet sammen om en felles uttalelse som ble overrakt forstander i Det Mosaiske Trossamfund, Anne Sender.

Uttalelsen markere at tros- og livssynsorganisasjoner har et felles ansvar for å beskytte en av våre minste minoriteter ved å vise til felles grunnverdier og appelere til en felles front mot hets av jøder og andre religiøse minoriteter i Norge. Tros- og livssynsorganisasjoner ber også om at statlige og kommunale myndigheter tar grep for å kartlegge omfanget og avdekke hvorfor hets og trakassering brer om seg, og ber også om at tros- og livssynsorganisasjoner involveres i dette arbeidet

Hele uttalelsen er gjengitt under:

Tros- og livssynsnorge fordømmer jødehets

NRK Dagsrevyen har i en serie reportasjer avdekket jødehets i Oslo-skolen.  Reportasjene forteller også om lærere som advares mot å snakke om Holocaust og foreldre og lærere som må stå fram anonymt om disse forholdene i frykt for represalier. Samarbeidsrådets medlemmer, som representerer tros- og livssynsmangfoldet i Norge[1], tar kraftig avstand fra anti-jødiske holdninger og særlig den mobbing og trakassering av jøder som er referert i disse reportasjene. Tros- og livssynsorganisasjoner i Norge har et felles ansvar for å beskytte en av våre minste minoriteter ved å vise til våre felles grunnverdier og appellere til en felles front mot hets av jøder og andre  religiøse minoriteter.

Jødehat i Norge og i Europa har en spesiell status og historie. Det norske samfunn må aldri akseptere at Holocaust, og det jødiske folks lidelser i dette folkemordet, forties av frykt for at det kan støte noen.

STL mener at det er viktig at statlig og kommunale myndigheter tar grep for å kartlegge omfanget av dette og avdekke hvorfor hets og trakassering brer om seg. Skolene som opplever disse utfordringene må settes i stand til å gripe inn mot disse holdningene, og alle skoler må få midler til å drive et forebyggende arbeid som sikrer at slike holdninger ikke setter seg. Det er viktig å involvere tros- og livssynsorganisasjoner i dette forebyggende holdningsarbeidet.

 

Oslo, 19. mars 2010

 

Bahai-samfunnet i Norge

v/ Britt Strandlie Thoresen

Buddhistforbundet i Norge
v/ Egil Lothe

Den norske kirke
v/ Berit Hagen Agøy

Det Mosaiske Trossamfund
v/ Anne Sender

Gurdwara Sri Nanak Dev Ji
v/ Sumeet Singh

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
v/ Are Svendsen

Human-Etisk Forbund
v/ Kristin Mile

Islamsk Råd Norge
v/ Senaid Kobilica

Oslo Katolske Bispedømme
v/ Margareta Tumidajevicz

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

v/ leder Bente Sandvig

Norges Kristne Råd
v/ Ørnulf Steen

Sanatan Mandir Sabha
v/ Mangat Rai Sharma

 [1] Kristensamfunnet og Holistisk Forbund har ikke rukket å bekrefte denne uttalelsen.