Symbol La kirken bestem

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

La Den norske kirke bestemme selv!

I en felles uttalelse kritiserer STL regjeringen for ikke å ta demokratiet i Den norske kirke på alvor. Bakgrunnen er regjeringspartienes ønske om å plassere den 12. biskop i Nidaros, i strid med de vedtak som kirkens egne demokratiske organ har kommet frem til i denne saken.

STL uttaler at et vedtak i strid med kirkens eget ønske er å rykke et skritt tilbake i en utvikling frem mot økt selvstyre og likeverdig behandling av tros- og livssynssamfunn i Norge

Du kan lese hele uttalelsen under:

Til regjeringspartiene,

 

Oslo 23. mars 2010

La Den norske kirke få bestemme selv

 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)1 har registrert at regjeringen (så langt) ikke tar demokratiet i Den norske kirke på alvor når det gjelder plassering av en presesfunksjon (en 12. biskop). Representanter for regjeringspartiene uttaler seg som om dette er en avgjørelse de kan ta på fritt grunnlag.

 

STL viser til at Norge er menneskerettslig forpliktet til å respektere tros- og livssynssamfunns rett til indre selvstyre i både lærespørsmål og organisatoriske spørsmål.

 

Det er en selvfølge at andre tros- og livssynssamfunn selv tar avgjørelser i denne type saker, og STL har vanskelig for å se hvilken rett det politiske miljøet har til å overprøve Den norske kirkes egne demokratiske prosesser.

 

Det er vedtatt et politisk forlik i Stortinget når det gjelder forholdet mellom stat og kirke, og et viktig element i dette er å gi Den norske kirke en større grad av selvstyre og å styrke demokratiet i kirken.

 

Et politisk vedtak om å plassere en 12. biskop et annet sted enn der Den norske kirke ønsker å plassere funksjonen, vil være å rykke et skritt tilbake i en utvikling fram mot økt selvstyre og likeverdig behandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

 

På denne bakgrunnen vil vi oppfordre regjeringen til å følge kirkens eget ønske med hensyn til plassering av preses i Den norske kirke.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bente Sandvig, leder (s)                                                          Anders Huuse Kartzow, koordinator1Den norske kirke, som er medlem i STL, lar denne uttalelsen gå på vegne av de andre medlemssamfunnene i STL.