Symbol Kirkevalget 2009

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Evaluering av

Kirkevalget 2009

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) sendte på høring en evaluering av gjennomføringen av stortingsvalget i 2009. Da ble for første gang Kirkevalget for Den norske kirke avholdt samtidig med det offentlige valget.

Prinsipielt mente STL at det var viktig å skille mellom statsborgerskapets allmenne rett knyttet til å bestemme hvem som skal styre landet, og det som angår den rett enkeltmedlemmer av et trossamfunn har til å delta i interne valg i sitt trossamfunn. STL etterlyste forslag som vil bedre situasjonen ved de tre valgene høsten 2011, slik at de at de kirkelige og de politiske valgene holdes tydeligere atskilt.

Les hele høringssvaretPDF.