Symbol Ny gravferdslov

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Forslag til endringer i

gravferdsloven og kirkeloven

Forslag om endringer i gravferdsloven kom på høring fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). STL mente at forslagene på en bedre måte ivaretar de behov som tros- og livssynsminoritetene har ved gravferd.

Forslagene vil også være et skritt i retning av en mer livssynsnøytral forvaltning av det offentliges ansvar for gravferdssaker. Blant annet tydeliggjøres gravplassenes allmenne karakter ved forslag om bruk av begrepet gravlund.

STL støttet FADs forslag om at den lokalegravferdsmyndigheten skal invitere representanter fra tros- og livssynssamfunn til å snakke om ulike behov ved gravferd. STL foreslo også at begravelsesbyråene i området inkluderes på disse møtene.

STL knyttet også kommentarer til forslagene om seremoni på gravlund, frister for gravferd og kremasjon, privat gravsted og askespredning, harmonisering med barneloven og krav om kirkemedlemskap ved Teologisk fakultet.