Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Vil hjelpe Støre å skape ekte dialog 27.04.11 - Tros- og livssynssamfunn i Norge ønsker å bidra til gode, dialogiske samtaler med landets politikere. De har utviklet en ny dialogplakat til bruk i slike samtaler. Den har de overrakt til Jonas Gahr Støre. Arkitekten bak dialogrådene er filosof Helge Svare.

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok i år at de ønsker å ”innføre jevnlige offisielle samtaler mellom politiske og religiøse ledere”. Gode råd og metoder til dette arbeidet er allerede på plass.

LES OGSÅ: STLs årsmelding for 2010

- Å møte hverandre til dialog krever mot, sa Støre da han fikk overrakt rådene fra STL-leder Espen Lynne Amundsen 26. april.


Felles fokus
  - Dialog handler blant annet om å finne et felles fokus for samtalen som oppleves viktig for alle parter, sier filosof Helge Svare som til daglig jobber ved Arbeidsforskningsinstituttet. Det er også viktig å være åpen om hvilke ambisjoner man har med seg inn i dialogen, og om hvilke reservasjoner man eventuelt har, slik at man – kort sagt – spiller med åpne kort.

Gjør man ikke dette, er det en risiko for at samtalen blir en ”skinndialog”, og ikke en ekte dialog. En del samtaler som går under navnet dialgog, fortjener nok heller å kalles ”skinndialog”, mener Svare, noe som er uheldig, fordi det bidrar til å undergrave dialogens status i samfunnet.

Ekte dialog eller skinndialog?
Det siste året har Svare studert den strukturerte tros- og livssynsdialogen som foregår via Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

 - Det hender nok også her at dialogen kan bære preg av å være en ”skinndialog”, hvilket betyr at dialogpartnerne kanskje ikke tar inn over seg grunnleggende dialogiske prinsipper, mener Svare. Samtidig er det ingen tvil om at man i Norge er kommet lenger i å etablere dialog mellom tros- og livssynssamfunn enn i mange andre land, mener han.

Å spille hverandre gode
 - ”Å spille hverandre gode” er et annet viktig prinsipp for lykkes i dialog, som også må gjelde for en dialog mellom ledende politikere og ledere fra tros- og livssynssamfunn, sier Svare.

STL mener at en dialogforståelse der alle har et felles ansvar kan gi rom for å finne nye løsninger på utfordringer som dukker opp.

 - Dette vil være et spennende utgangspunkt for de dialogsamtalene som vi gjerne er med på å etablere i tiden som kommer, sier Espen Lynne Amundsen, nyvalgt leder i STL.

Les mer om dialogplakaten