Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Religions- og livssynslederes møte med 22. juli 14.12.11 - Én sak sto på dagsorden da Religions- og livssynslederforum møttes 3. november: Terrorangrepene 22. juli og hvordan norske tros- og livssynsamfunn møtte den og diskusjonene i etterkant. Forumet består av de fremste lederne av de 14 tros- og livssynsamfunnene som er medlem i STL og møtes to ganger i året. Biskop i Oslo katolske bispedømme, Bernt Eidsvig, var vert for møtet.

Av Vebjørn L. Horsfjord, stipendiat ved Teologisk fakultet (UiO) og med-tilrettelegger for Religions- og livssynslederforum

Samtalen om 22. juli var delt i to hoveddeler: I første del delte medlemmene erfaringer fra den første tiden etter hendelsene. Deretter innledet ledende biskop i Den norske kirke Helga Byfuglien til en samtale om hvordan ledere i tros- og livssynssamfunn kan møte ekstremisme i egne sammenhenger.


Tros- og livssynssamfunnene i Norge var på ulike måter involvert i oppfølging og markeringer i ukene etter terroren. Noen deltok i oppfølging av skadde og pårørende og i godt synlige minnemarkeringer.

Medlemmer av forumet deltok i den nasjonale minnemarkeringen 21. august. Det fant også sted en del minnemarkeringer i de enkelte tros- og livssynssamfunnene for eksempel i Den katolske kirke og hos sikhene. Disse fikk mindre oppmerksomhet i mediene. Både direkte omsorg og oppfølging av berørte og minnemarkeringer er viktige for hvordan Norge som fellesskap bearbeider terroren.

Terrorhandlingen hadde religiøse over- og undertoner, både ved at hatet var rettet mot blant andre muslimer og ved at terroristen ga uttrykk for at han var inspirert av forestillinger fra kristendommen. Ekstremisme kan få fotfeste i alle religioner og livssyn. Medlemmene i forumet samtalte om det ansvaret religions- og livssynsledere har for å motarbeide hat og ekstremistiske holdninger blant egne medlemmer.

Forumet var enige om at 22. juli og den offentlige samtalen og bearbeidingen i etterkant reiser svært mange spørsmål som forumet må komme tilbake til på møter i framtiden.