Symbol STL Bergen

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

STL Bergen

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen

STL Bergen kom virkelig i gang med arbeidet sitt i april 2012, etter at et interimsstyre hadde forberedt etableringen i et halvt års tid.

John Rawcliffe er leder, og Amila Suljevic er styresekretær.

STL Bergen kan kontaktes på stlb@stlb.no

Besøk STL Bergens hjemmeside eller Facebook-side.

Les en refleksjon om etableringen av STL Bergen, skrevet av Jan Otto Myrseth, domprost i Den norske kirke.

Følgende tros- og livssynsssamfunn er tilsluttet STL Bergen:

 • Ahmadiyya Muslim Jama’at
 • Bahá’í-samfunnet
 • Bergen Hindu Sabha
 • Bergen moské
 • Bergen muslimske forening
 • Bergen Singh Sabha Guadwara
 • Buddhistforbundet
 • Den katolske kirke
 • Den norske kirke
 • Det islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina
 • Holistisk Forbund
 • Human-Etisk Forbund
 • Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
 • Kristensamfunnet
 • Kvekersamfunnet
 • Metodistkirken
 • Thailandsk Buddhistforening Hordaland

Tidligere aktiviteter 2014

23. oktober 2014: Religionsdialog og livssynspolitikk
Norsk tros- og livssynspolitikk i endring. Hvilken betydning har tros- og livssynsdialogen hatt så langt? Hvilken rolle kan tros- og livssynsdialogen spille i årene fremover?
Foredrag ved Oddbjørn Leirvik (professor, UiO), panelsamtale og presentasjon av STL Bergen, Det felles innvandrerråd i Hordaland og Kirkelig dialogsenter Bergen. Les mer her.

7. april 2014: STL Bergen arrangerer dialogmøte hos Human-Etisk Forbund, med presentasjon av forbundet og deres livssyn, etterfulgt av spørsmål og dialog. Møtet er åpent for alle.

 

Fra etableringen av STL Bergen i 2012
Fra etableringen av STL Bergen i 2012.