Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Gjestebud og prisutdeling på Litteraturhuset 26.09.13 - Onsdag 25. september gikk STLs første Gjestebud av stabelen på Litteraturhuset, og Nansenskolens Inge Eidsvåg ble tildelt STLs Dialogpris.

Ved å arrangere Gjestebud 2013 - "Den andres sannhet" - ønsket STL å invitere venner og samarbeidspartnere til en dag med fokus på tros– og livssynsdialogen i Norge.

Dagen startet med opplesning av en nyskrevet tekst av Vigdis Garbarek, som hun selv fremførte. Hun er også en av bidragsyterne i boken «Dialog er svaret på alt». Boken ble lansert sammen med Frekk forlag senere på dagen.

I teksten i boken sier Garbarek blant annet «Det som for en kan synes en liten vi vei, kan for den andre være veien til visdom. Det finnes bare En fortelling, men mange språk».

Se bildekavalkade fra Litteraturhuset nederst i saken.


Tros– og livssynsledere i dialog for åpen scene

- Fremtiden krever dialog, ikke bare om det man er enige om, men også om de tema som gjerne skaper konflikt, sa en av lederne som fortsatte:  - Vi må tørre å gå inn i de vanskeligste konfliktene og fortsette dialogen også når det er konflikt. Det er avgjørende i fremtiden.

De religiøse lederne var også opptatt av sitt eget forum og den funksjon det har som rollemodell og forbilde for andre, men understreket samtidig at det ikke er nok.  – Det er viktig at dialogen brer seg utover landet, at den foregår lokalt. Som ledere kan vi gå foran og vise vei og være modeller, men det er viktig at det «sildrer» nedover i våre egne tros – og livssynssamfunn – og mellom ulike tros – og livssynsamfunn, sa en av de andre lederne.

Boklansering: Dialog er svaret på alt

I samarbeid med Frekk forlag lanserte STL boken «Dialog er svaret på alt» på Gjestebudet. Under lanseringen understreket Frekk-redaktør Nicolai Strøm-Olsen at dialog ikke krever enighet, men frivillighet. Han viste til bidraget i boken av filosof og dialogforsker Helge Svare som sier følgende om dialog:

- Like lite som man kan tvinge to mennesker til å forelske seg, kan man tvinge dem til å ha dialog. Svare er i sin artikkel også opptatt av å skille mellom prat og dialog. Han understreker at dialog er en samtale der bestemte ideal virkeliggjøres.

I løpet av Gjestebudet var ulike bidragsytere i boken blant foredragsholderne. Anne Sender og Jens Oscar Jenssen har skrevet artikkelen «En fredsoppskrift?» og sammen fortalte de om utviklingen av det de kaller «den norske modellen» for tros – og livssynsdialog. De har brukt teori fra konfliktteori til å sette opp en ni punkts modell for god dialog, som de kaller den norske modellen. 

Anne Sender var selv aktiv i de prosessene som førte til en strukturert tros – og livssynsdialog i Norge. Hun mener STL og den dialogen som har vært ført der gjennom en årrekke, har hatt avgjørende betydning for det lave konfliktnivået mellom religioner og livssyn i Norge. Hun viser til at konfliktnivået har vært langt større i land som Sverige og Frankrike.

STLs Dialogpris 2013 til Inge Eidsvåg

I juryens begrunnelse heter det at «Inge Eidsvåg har på en særskilt måte bidratt til å fremme forståelse og respekt mellom ulike tros- og livssynsgrupper i Norge».

- I en stadig mer sammensatt befolkning blir dialogen blir stadig viktigere, sier Inge Eidsvåg, forfatter, tidligere rektor og nå lektor ved Nansenskolen på Lillehammer.

-Eksempler fra andre land viser hva som kan skje, hvis etniske og religiøse grupper isoleres i ulike områder, for eksempel i en by. Da oppstår lett fiendebilder og konflikter som er selvforsterkende. Derfor er det i alles interesse å bryte ned barrierer og skape sosial utjevning og integrasjon, ved å finne felles møteplasser, sier Eidsvåg.

Han ledet i 1992/93 den første brede samlingen av tros- og livssynsorganisasjoner i Norge, og dannet grunnlaget for dannelsen av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn – STL – i 1996. STL er en paraplyorganisasjon for Norges største religioner og livssyn, og favner 14 ulike religioner og livssyn, som buddhister, katolikker, jøder, kristne, hinduer, muslimer, human-etikere og sikher.

-Tenk på hva som kunne skjedd i den mest opphetede karikaturstriden, hvis man ikke gjennom STL hadde bygget tillit mellom ulike trossamfunn gjennom flere år. Betydningen for fredelig sameksistens i vårt pluralistiske samfunn har vært uvurdelig, avslutter Eidsvåg.

Dialog for fred i det tidligere Jugoslavia

I 1994 tok Eidsvåg initiativ til prosjektet «Demokrati, menneskerettigheter og fredelig konfliktløsning», senere kalt «Nansendialog», som samlet mennesker fra ulike sider i krigen i det tidligere Jugoslavia, til opphold på Nansenskolen. Over 2000 mennesker deltok på opplæring på Lillehammer, før de vendte tilbake til hjemlandene for å fortsette arbeidet mot fred og forsoning. Den dag i dag er 11 Nansendialog-sentre virksomme i det tidligere Jugoslavia.

-Dialog i seg selv skaper ikke fred, men den er en forutsetning for at fiendebilder brytes ned og felles løsninger finnes, sier Eidsvåg.

Dette er første året Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) deler ut Dialogpris, og Eidsvåg mottok prisen i forbindelse med gårsdagens konferanse «Den andres sannhet» på Litteraturhuset i Oslo.

- Vellykket dialog forutsetter god vilje og god tid, forklarer Eidsvåg.

Rom for ettertanke også i 2014

- Til forskjell fra i den kjappe debatten må deltakerne lære hverandre å kjenne. Tillit bygges ikke på en dag. Spørsmål må besvares, misforståelser oppklares, uenigheter begrunnes. Det som er blitt sagt må kunne synke ned i deg, slik at ettertanken får rom.

STL takker bidragsytere og publikum for en innholdsrik og inspirerende dag, og ønsker velkommen tilbake til Gjestebud 2014, denne gangen 15. mai. Da kan vi stolt introdusere stjernefilosofen Charles Taylor som hovedattraksjon. Kanadiske Taylor er mest kjent for sine tanker om identitet i en flerkulturell vestlig verden, fremført blant annet i boken Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition. Taylor har dessuten gitt ut flere bøker om religionens rolle i vårt moderne samfunn.

 

**** 

Billedserien under følger kronologisk dagens forløp, den 25. september. Se programmet her.

 

 Poet Vigdis Garbarek åpnet dagen med et dikt, skrevet for anledningen.

Filosof Helge Svare ledet dialogpanelet med STLs lederforum.

Salen på Litteraturhuset var fullbooket med 90 gjester, og flere engasjerte seg med spørsmål underveis. Her

henvender Inger Furseth ved Universitetet i Oslo spørsmål seg til lederforumet.

Redaktør i Frekk Forlag, Nicolai Strøm-Olsen, lanserte boka "Dialog er svaret på alt".

Han solgte et tosiftet antall bøker i løpet av dagen, og inviterer til offentlig lansering 7. oktober på Blå.

Anne Sender og STLs Jens Oscar Jenssen skrev sammen kapittelet "En fredsoppskrift?" i boka "Dialog er

svaret på alt", og holdt et innlegg basert på dette.

Fra Leicester kom Suleman Nagdi, en samfunnsleder i den britiske byen med høyest andel innvandrere.

Sogneprest Ivar Flaten har brukt løsninger fra Leicester som inspirasjon for sin by, Drammen.

 

Konfrensier Sumeet Singh ble svært imponert over seniorprofessor i teologi, Notto Thelle, og hans innlegg om

kulturell og religiøs identitet, fra et eksistensielt perspektiv.

 

STLs leder, Espen Lynne-Amundsen, delte ut Dialogprisen 2013 til Inge Eidsvåg.

Fornøyd vinner - Nansenskolens Inge Eidsvåg.

Dr. Michael Weiss ga et globalt perpektiv på tros- og livssynsdialog.

Daglig leder i STL, Lise Tørnby, var godt fornøyd med arrangementet.

 Tidligere leder i STL, Bente Sandvig, takket i etterkant for et svært interessant og variert program.